Phổ biến pháp luật hình sự

 • Quy định về phạm tội chưa đạt
 • Quy định về phạm tội chưa đạt

  Theo quy định của pháp luật hình sự, căn cứ Bộ luật hình sự Điều 18: Phạm tội chưa đạt “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”.
 • Trưng cầu giám định
 • Trưng cầu giám định

  Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định và quyết định trưng cầu giám định theo quy định của luật tố tụng hình sự
 • Người giám định
 • Người giám định

  Người giám định Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định được các bên đương sự thoả thuận lựa chọn hoặc được Toà án trưng cầu để giám định đối tượng đó theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự.
 • Phong tỏa tài khoản
 • Phong tỏa tài khoản

  Phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế của luật tố tụng hình sự. Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về việc phong tỏa tài khoản như sau
Hỗ trợ trực tuyến