Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không?
 • Màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không?

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Phân biệt hàng hóa là chức năng cơ bản của nhãn hiệu. Vậy màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa không?
 • Ý nghĩa của sở hữu công nghiệp với doanh nghiệp
 • Ý nghĩa của sở hữu công nghiệp với doanh nghiệp

  Theo quy định của pháp luật, với các doanh nghiệp việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp là không bắt buộc. Việc có đăng ký hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp.
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

  Quyền sở hữu công nghiệp là một chế định pháp luật bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo
 • Điều kiện bảo hộ quyền liên quan
 • Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

  Quyền liên quan được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa
Hỗ trợ trực tuyến