Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Quyền đăng ký nhãn hiệu

  Quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc về các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp cụ thể được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ như sau:
 • Hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

  Văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí là Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Theo quy định tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:
 • Khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng
 • Khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng

  Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Đăng ký bản quyền website như thế nào
 • Đăng ký bản quyền website như thế nào

  Website là hình ảnh của công ty trên mạng Internet, do vậy nhiều công ty đã đầu tư không ít chi phí, thời gian để thiết kế website của mình độc đáo, tiện ích và hấp dẫn khách hàng.
 • Thủ tục đăng ký bản quyền mẫu bao bì sản phẩm
 • Thủ tục đăng ký bản quyền mẫu bao bì sản phẩm

  Thông thường ngoài việc đảm bảo chất lượng hàng hóa của mình, các doanh nghiệp luôn luôn cải thiện mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt, mang tính mỹ thuật cao. Những thiết kế bao bì trên có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
 • Hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế
 • Hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế

  Mặc dù việc bảo hộ sáng chế rất quan trọng, đem lại độc quyền sử dụng, khai thác giá trị của sáng chế cho chủ sở hữu, tuy nhiên khác với kiểu dáng hay nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế chỉ có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Hết thời hạn trên, chủ sở hữu không thể gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng này.
 • Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Quyền ưu tiên trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Quyền ưu tiên theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là một quy định có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp, công ty có hoạt động đầu tư kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Theo đó, người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
Hỗ trợ trực tuyến