Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Thủ tục đăng ký bản quyền logo
 • Thủ tục đăng ký bản quyền logo

  Những nhãn hiệu, logo được thiết kế sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao có thể được xem xét bảo hộ quyền tác giả. Thủ tục bảo hộ bản quyền logo như sau:
 • Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website
 • Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website

  Mặc dù bản quyền tác giả được tự động bảo hộ, tuy nhiên nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm tiến hành đăng ký bản quyền thì khi xảy ra tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ chứng minh tác phẩm đó thuộc về mình. Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website như sau:
 • Viết bản mô tả sáng chế như thế nào?
 • Viết bản mô tả sáng chế như thế nào?

  Để đăng ký bảo hộ sáng chế, trong hồ sơ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn phải nộp 02 bản mô tả sáng chế.Bản mô tả sáng chế phải bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.
Hỗ trợ trực tuyến