Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Hành vi xâm phạm quyền liên quan
 • Hành vi xâm phạm quyền liên quan

  Luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bao gồm:
 • Nội dung Giám định sở hữu trí tuệ
 • Nội dung Giám định sở hữu trí tuệ

  Trong quá trình xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực Quyền tác giả và quyền liên quan, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền đối với giống cây trồng, việc thực hiện giám định sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng.
 • Sửa đổi tên chủ đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Sửa đổi tên chủ đơn đăng ký nhãn hiệu

  Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, nếu tên của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có sự thay đổi thì người nộp đơn có quyền yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

  Việc thẩm định hình thức đơn là giai đoạn đầu tiên để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối (không xem xét tiếp).
 • Một số vấn đề liên quan đến bản quyền trong số hoá tài liệu
 • Một số vấn đề liên quan đến bản quyền trong số hoá tài liệu

  Mục đích của việc thu thập và phân loại là nhằm tiến hành số hoá tài liệu- đây có thể là các hành vi sử dụng quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, để đảm bảo quá trình số hoá đươc tiến hành hợp pháp, việc xác định tài liệu dự kiến số hoá có phải là đối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật hay không rất quan trọng.
 • Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu
 • Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu

  Để nâng cao khả năng bảo hộ thành công nhãn hiệu, kịp thời sửa đổi mẫu nhãn cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí đăng ký nhãn hiệu, trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Chủ đơn nên tiến hành tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu của mình. Phí tra cứu như sau:
Hỗ trợ trực tuyến