Biện pháp xử lý hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ

Câu hỏi:
Bạn 'Hoàng Triều - Email: nguyenthai***@gmail.com' hỏi:

Biện pháp nào xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là quan trọng nhất? Vì sao? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn!

Về câu hỏi của bạn, Luật Hải Nguyễn xin giải đáp như sau: 

 Luật sở hữu trí tuệ quy định các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các biện pháp:

- biện pháp dân sự : buộc chấm dứt hành vi; buộc xin lỗi cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại...

- biện pháp hành chính: phạt cảnh cáo, phạt tiền...

- biện pháp hình sự 

Căn cứ vào từng hành vi, mức độ xâm hại cụ thể mà áp dụng từng biện pháp hoặc áp dụng nhiều biện pháp. Do vậy mà không thể khẳng định được biện pháp nào là quan trọng nhất. 

Mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi!
Luật Hải Nguyễn, 
Điện thoại : 0973 509 636

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.