Bồi thường không đúng loại đất khi thu hồi

Câu hỏi:
Bạn 'Bạch Dương - Email: bachduong030510@yahoo.com' hỏi:

Xin chào Luật sư, Tôi là Dương, Gia đình tôi có một lô đất đã xây nhà ở V.Tàu đang bị thu thồi (đất 120m2, nhà 30m2) Chúng tôi mua từ 2009, xây nhà năm 2010, thời điểm đó hầu hết đất ở V.Tàu đều là đất nông nghiệp, miếng đất tôi mua thuộc diện quy hoạch giải toả làm khu tái định cư. Tôi mua bán bằng giấy tờ viết tay. Gia đình tôi đóng thuế đất cho UBND Phường nơi tôi sống theo mức giá giành cho Đất phi Nông nghiệp (đất ở đô thị), cụ thể là Đất Vị trí 5, giá 1.911.000đ/m2, thuế là 315.345đ/năm; tôi cũng đóng các khoản lệ phí của Tổ dân phố đầy đủ. Tháng 10/ 2016, chúng tôi nhận được thông báo của Tp Vũng tàu về việc thu hồi đất với giá đền bù theo giá đất nông nghiệp, vị trí 5, mức giá 1.108.00vnđ và không đền bù nhà, vật kiến trúc, cũng như hỗ trợ tái định cư. Tôi đã gửi phản hồi và nhận được công văn trả lời là không hỗ trợ, vẫn giữ nguyên mức đền bù như ban đầu. Tôi đang cần nhờ Luật sư tư vấn cho tôi cách làm để tôi có thể được đền bù thoả đáng theo giá thị trường và hỗ trợ ổn định chỗ ở.

Trả lời:

Chào bạn

Trường hợp của bạn Công ty Luật Hải Nguyễn trả lời như sau:

Thứ nhất:  Về việc xác định loại đất khi thu hồi 

Theo điều 11 luật đất đai 2013 quy định về việc căn cứ xác định các loại đất như sau:

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

          Đồng thời căn cứ theo điều 13 Nghị định 47/2014 quy địn về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư như sau:

Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên và những thông tin bạn cung cấp thì đối với đất gia đình bạn mua lại thuộc đất phi nông nghiệp theo thuế đất mà gia đình bạn nộp thì phải được bồi thường đất phi nông nghiệp.

Thứ hai:  Về việc bồi thường tài sản trên đất

Theo quy định tại điều 88, 92  Luật đất đai 2013

Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Như vậy, đối chiếu với các điều khoản nêu trên bạn xem xét tài sản của gia đình bạn của thuộc những trường hợp không được bồi thường hay không. Nếu không thuộc những trường hợp kia thì gia đình bạn được bồi thường tài sản trên đất.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty luật Hải Nguyễn. Có vấn đề gì thắc mắc bạn liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!

Luật sư: Dương Lê Ước An.

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.