Luật sư dân sự

 • Di sản dùng vào việc thờ cúng
 • Di sản dùng vào việc thờ cúng

  Thờ cúng tổ tiên là phong tục đã có từ rất lâu đời của người Việt Nam và hiện nay phong tục này vẫn đang còn được rất coi trọng. Thờ cúng tổ tiên, di sản thờ cúng có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt vật chất mà còn có giá trị về mặt tinh thần. Vì vậy, đối với tài sản dùng vào việc thờ cúng có những quy tắc rất chặt chẽ của gia đình, dòng tộc và cả xã hội. Đồng thời, Nhà nước cũng có...
 • Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
 • Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

  Nghĩa vụ hoàn trả là nghĩa vụ của người chiếm hữu, sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ hoàn trả phụ thuộc vào loại tài sản hoàn trả là tài sản gốc hay hoa lợi, lợi tức và chủ thể hoàn trả là người chiếm hữu, sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật ngay tình và không ngay tình. Bộ Luật dân sự 2015 quy...
 • Phân biệt "Lương Gross" và "Lương Net"
 • Phân biệt "Lương Gross" và "Lương Net"

  Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lương. Trong đó, có hai hình thức trả lương thường được thỏa thuận sử dụng nhất là lương Gross và lương Net. Tuy nhiên, hai loại lương này khác nhau như thế nào?
 • Cách tính lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015
 • Cách tính lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

  Ngày 01/01/2017, Bộ Luật dân sự 2015 chính thức có hiệu thực, theo đó, các quy định về cách tính lãi suất cũng có một số thay đổi. Cụ thể, ở Bộ luật dân sự 2005, các bên trong hợp đồng vay có quyền thỏa thuân về lãi suất nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng và trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi...
 • Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
 • Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch: a, Phạm vi thay đổi hộ tịch (Điều 26 Luật hộ tịch năm 2014) - Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự. - Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.
Hỗ trợ trực tuyến