Luật sư dân sự

  • 12 quyền lợi bạn được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
  • 12 quyền lợi bạn được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

    Chỉ còn chưa đầy 06 tháng nữa thôi là các bạn nam trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi hoặc có thể kéo dài đến hết 27 tuổi nếu đã được tạm hoãn vì lý do học Đại học, Cao đẳng) phải thực hiện kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự rồi.Sau khi thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe, đạt yêu cầu thì đến khoảng tháng 2, tháng 3 năm sau bắt đầu tham gia nghĩa vụ quân...
  • Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền
  • Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

    Ủy quyền chính là một giao dịch dân sự, qua đó người này (người ủy quyền) chỉ định người kia (người được ủy quyền) đại diện cho mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Tại Điều 116 Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 quy định như sau: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”
Hỗ trợ trực tuyến