Chỉ dẫn địa lý - Giống cây trồng

  • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
  • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

    Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Xét về khía cạnh pháp lý, bảo hộ chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
<<123>>

Hỗ trợ trực tuyến