Cấp sổ đỏ lần đầu có đượcmiễn nộp thuế hay không

Câu hỏi:
Bạn 'Vũ Công Diệp - Email: vucongdiep82@gmail.com' hỏi:

Đất ở nhà tôi đang sử dụng từ năm 1976 đến nay không có giấy tờ gì, chỉ hàng năm nộp thuế (tổng diện tích 290 m2 trong đó 200 m2 thổ cư, 90 m2 vườn thừa ). UBND xã báo làm sổ đỏ. vậy xin hỏi có phải nộp thuế hay không?.

Trả lời:

Cảm ơn quý khách đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Nội dung quý khách hỏi đã được chuyển đến đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm và uy tín nghiên cứu trả lời như sau:

1.Cơ sở pháp lý;

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định 45/2014 quy định về tiền sử dụng đất;

- Nghị định 43/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

2. Nội dung;

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

            Căn cứ quy định trên việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu của gia đình anh không phải nộp tiền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 101,Luật Đất đai (Điều kiện 1: Không có giấy tờ tại ĐIều 100; Điều kiện 2: có hộ khẩu thường trú tại địa phương; Điều kiện 3: phải trực tiếp sản xuất Nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Điều kiện 4: Đất sử dụng ổn định,không tranh chấpcó xác nhận của UBND xã)

            Do thông tin anh cung cấp chưa rõ nên chúng tôi chưa thể trả lời trường hợp hộ gia đình anh có thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu hay không. ?

Tuy nhiên nếu thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu thì chủ sở hữu sẽ phải nộp những loại thuế sau đây:

- Lệ phí trước bạ 05% (Điều 7, Nghị định 2016/NĐ-CP ngày10/10/2016)

- Tiền sử dụng đất ( khoản 2,ĐIều 4,Nghị định số 45/2014) "2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:"

Tiền sử dụng đất phải nộp
=
Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất
x
Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất
-
Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)
-
Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)
 

Trây đây là nội dung trả lời của công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự, Rất vui khi được phục vụ quý khách hàng. Mọi thắc mắc xin liên hệ đến công ty để được tư vấn và giải đáp.Xin trân thành cảm ơn!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.