Cấp sổ đỏ mua đất của Uỷ ban nhân dân xã

Câu hỏi:
Bạn 'Hoàng Tuấn Minh - Email: Phamhoang@ gmail.com' hỏi:

Nhà tôi năm 1992 có mua một miếng đất của xã nhưng không có bìa đỏ. Naem nay 2016 xã nói nhà tôi mua lại miếng đất đó và trả tiền chi xã mới được cấp sổ đỏ. Nhưng thồi điêm năm 1992 nhà tôi mua dất ko có bâtf kỳ một sự tranh chấp nào hết. Vậy tôi xin hỏi luật sư răng năm nay gđ chúng tôi có cần trả tiền cho xã để dk cấp bìa đỏ hay ko? Trong đó nhà tôi thuộc hộ nhà có thương binh hạng 4/4 và hiện đang thờ phụng liệt sỹ. Vậy có chính sách ưu đãi gì cho hộ gđ có công vs cách mạng để đươc miễn giảm tiền mua đất và cấp sổ đỏ hay ko? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư .

Trả lời:

Chào bạn, Đối với trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất: Về việc mua đất của UBND xã

Theo như thông tin bạn cung cấp thì UBND xã đã bán đất cho gia đình bạn vào thời điểm năm 1992. Vậy việc mua bán đó có lập thành hợp đồng và hằng năm gia đình bạn có nộp tiền sử dụng đất hay không. Nếu có lập hợp đồng mua đất và có đóng tiền sử dụng đất thì điều kiện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có căn cứ. Ngược lại nếu việc mua bán không có hợp đồng và không nộp tiền sử dụng đất thì khả năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó.

Thứ hai: Về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai năm 2013:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Như vậy ngoài những giấy tờ được quy định nêu trên thì đất gia đình bạn phải sử dụng ổn định, không tranh chấp thì đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì thế việc UBND xã yêu cầu gia đình bạn mua lại đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.