Nhập khẩu Hà Nội cho chồng

Câu hỏi:
Bạn 'Ngô Thị Diệp - Email: diepnt***@gmail.com' hỏi:

Tôi có sổ hộ khẩu tại hà nội rồi, tôi hiện nay đang muốn nhập khẩu ck tôi và sổ hộ khẩu của tôi thì phải làm như thế nào (ck tôi ở tỉnh khác).

Trả lời:

Chào chị, với câu hỏi của chị Luật Hải Nguyễn xin được tư vấn như sau:

Theo trình bày của chị, chúng tôi nhận thấy rằng chồng chị có thể đăng ký thường trú tại Hà Nội theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú. Theo đó, chị cần chuẩn tiến hành các thủ tục sau:

Thứ nhất, chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b) Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

c) Giấy chuyển hộ khẩu

d) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ vợ, chồng: Giấy đăng ký kết hôn; sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

Thứ hai, nộp hồ sơ tại Công an Huyện, Quận, Thị xã. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.