Chuyển khẩu từ quận này sang quận khác trong cùng thành phố Hà Nội

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Thế Luân - Email: luanbin86@gmail.com' hỏi:

Chào Luật sư !  Em đã có gia đình. Bố mẹ em có nhà ở Cầu Giấy, sổ đỏ đứng tên bố mẹ em,nhưng bố mẹ em chưa muốn sang tên sổ đỏ cho em. Bố mẹ em và em thì sổ hộ khẩu lại ở Bắc Từ Liêm,hiện em có nhu cầu tách sổ hộ khẩu ra ngoài Cầu Giấy,bố mẹ em vẫn ở lại Bắc Từ Liêm. Bố mẹ chỉ muốn ủy quyền sử dụng nhà cho em thôi. Liệu em có làm được sổ hộ khẩu ở Cầu Giấy không ?

Trả lời:

Luật Hải Nguyễn kính chào bạn Nguyễn Thế Luân!

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện , với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Hải Nguyễn và Cộng sự có đủ năng lực để cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, Luật Hải Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

I. Tư vấn pháp lý

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật cư trú năm 2006, sửa đổi , bổ sung năm 2013

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

- Thông tư 35/2014/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú 

2. Tư vấn của Luật Hải Nguyễn

a) Thứ nhất : Khi bố bạn thực hiện Hợp đồng ủy quyền quản lý , sử dụng nhà ở, đất ở có công chứng cho bạn, thì bạn đã đủ điều kiện để Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

Tại điểm b khoản 1 Điều 6 - Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, quy định về Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

“ b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý băng văn bản;”

Như vậy, hợp đồng ủy quyền sử dụng và quản lý nhà ở, đất ở chính là văn bản chứng minh việc cho mượn nhà của bố mẹ bạn,  là giấy tờ và tài liệu chứng minh  chỗ ở hợp pháp cho bạn.Thêm đó, vì bạn chuyển khẩu trong thành phố Hà Nội và chỗ ở hợp pháp là nhà được ủy quyền sử dụng, theo đó phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành và được bố mẹ bạn là người ủy quyền cho bạn sử dụng căn nhà đồng ý băng văn bản.

b) Thứ hai : Khi chuyển hộ khẩu từ quận Bắc Từ Liêm đến quận Cầu Giấy,  bạn cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng kí thường trú.

Tại Điều 23 Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định:

“Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp
1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

c) Thứ ba : Thủ tục đăng kí thường trú quy định cụ thể tại Điều 21 luật cư trú hiện hành và  Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng kí thường trú theo quy định tại Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú quy định như sau:

“1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

“2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a)     Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b)    Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Như vậy, khi thực hiện chuyển hộ khẩu ,bạn phải có giấy chuyển hộ khẩu (hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm: Sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu - Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú) và thủ tục đăng ký thường trú sẽ thực hiện theo các quy định trên.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hải Nguyễn dành cho câu hỏi của bạn.

II. Liên hệ tư vấn trực tiếp

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự
Địa chỉ:

- Hà Nội : Phòng 12A, chung cư Viện chiến lược và khoa học Bộ Công an, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nghệ An: Nhà số 2, ngõ số 5, Nguyễn Huy Oánh, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com

Trân trọng.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.