Ký giáp danh khi mua đất

Câu hỏi:
Bạn 'Dương huyêng Trang - Email: dh.trang@vietinbank.vn' hỏi:

E xin chào mọi ngươi.e có vũ viêc liên quan đến việc mua bán đất ở mong anh chị tư vấn dúp e vơi ah.e có mua một mảnh đất co sổ đỏ 2 bên gia đình đa thống nhất xong việc mua bán,đã đi lam hợp đồng mua bán nhưng khi đến UBND phường để làm thủ túc ký giáp danh thì gia đình bên cạnh miếng đất e định mua không ký cho.nguyên nhân la do gia có sự mâu thuẫn vơi nhau.gia đình bên cạnh miếng đất e định mua đã làm đơn vào UBND phường yêu cầu phường dừng viêc mua bán này lại vì chưa thống nhất đượ trong gia đình ( hai gia đình này la 2 anh e).nhưng gia đình có miếng đất e định lấy vẫn dữ được biên bản họp gia đình thống nhất cho gia đình miếng đất này.e xin hỏi liệu e có mua được miếng đât này ko ah

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp việc gia đình bên canh không đồng ký ký giáp danh nhưng không có đơn yêu cầu tranh chấp, hoặc tranh chấp đất đai thì bạn vẫn có thể tiến hành việc chuyển nhượng được nhé. Thân!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.