Công ty Hợp danh có được phát hành chứng khoán và góp vốn, mua cổ phần?

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Minh Anh - Email: Minhanh@yahoo.com.vn' hỏi:

Cho e hỏi : tại sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán ? Và công ty này có được mua cổ phần và góp vốn của công ty khác không ạ ?

Trả lời:

Xin chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho công ty. Về vấn đề của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Vì sao không được phát hành chứng khoán

Có thể hiểu công ty hợp danh là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài ra còn có thể có thành viên góp vốn.

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh.

Vậy vì sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán, điều này có thể được giải thích dựa trên các căn cứ sau đây:

- Thứ nhất, cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

- Thứ hai, cơ sở lý luận: công ty hợp danh với đặc điểm về chủ thể tham gia góp vốn là những người có sự quen biết, tin tưởng nhau cùng nhau kinh doanh. Tuy nhiên đặc điểm của chứng khoán lại mang tính phổ thông, một khi công ty phát hành chứng khoán thì sẽ hướng tới mục đích thu hút sự góp vốn rộng rãi mà không quan tâm đến yếu tố nhân thân của người góp vốn. Do đó, phát hành chứng khoán không phù hợp với  mục đích của các chủ thể góp vốn trong công ty hợp danh.

2. Công ty hợp danh có quyền góp vốn, mua cổ phần hay không

- Thứ nhất,  theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp, quy định về quyền góp vốn, mua cổ phần như sau:

“Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

- Thứ hai, căn cứ vào Điều 13 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định tổ chức có tư cách pháp nhân mới có quyền góp vốn, mua cổ phần.

Dựa vào các quy định trên thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và không thuộc trường hợp cấm góp vốn, mua cổ phần. Nên công ty hợp danh có quyền góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là sự tư vấn của công ty, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ thực hiện, vui lòng gọi vào số điện thoại 0973.509.636 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng.!.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.