Chuyển mục đích sử dụng đất

Câu hỏi:
Bạn 'Ha thi sam - Email: Dt :0903207345' hỏi:

Chuyen doi dat tu dich vu nong nghiep sang dich vu thuong mai tong hop Xin duoc tu van tron goi

Trả lời:
Với câu hỏi của bác, Luật Hải Nguyễn xin được tư vấn như sau:
Căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất thương mại, dịch vụ thuộc loại đất phi nông nghiệp.Căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất thương mại, dịch vụ thuộc loại đất phi nông nghiệp.
Theo quy định vào điểm g, khoản 1, điều 57 Luật đất đai 2013, trường hợp chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ thuộc trường hợp phải xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hồ sơ gồm:
-Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 của Bộ tài nguyên môi trường ban hành
-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
-Biên bản xác minh thực địa;
-Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; 
-Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; (Đối với một số dự án phải đáp ứng về điều kiện của chủ đầu tư)
-Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. (Đối với một số dữ án phải đáp ứng về điều kiện của chủ đầu tư)
-Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
-Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 do Bộ tài nguyên môi trường ban hành.
-Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Địa điểm nộp hồ sơ:
- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức: Nộp hồ sơ tại Sở Tài ngyên môi trường, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là UBND cấp tỉnh
- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên môi trường, cơ quan có thẩm quyền quyết định là UBND cấp huyện. 
*Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày
 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.