Doanh nghiệp - Đầu tư

 • Luật dược 2016
 • Luật dược 2016

  Luật dược số 105/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016
 • Nghị định 66/2017 NĐ-CP
 • Nghị định 66/2017 NĐ-CP

  Nghị định 66/2017 NĐ-CP, điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị do Chính phủ ban hành ngày 19/05/2017
 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu đối với sản xuất rượu thủ công để kinh doanh
 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu đối với sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

  Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống như nồi (kháp) đồng, ống dẫn hơi rượu, bồn lạnh... quy mô nhỏ do hộ gia đình hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện. Pháp luật quy định, sản xuất, kinh doanh rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư...
Hỗ trợ trực tuyến