Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê - Cập nhật : 30/05/2016

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐANG CHO THUÊ

Điều 712 Bộ luật dân sự quy định:
"Khi thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất đang còn, bên cho thuê vẫn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nhưng phải báo cho bên thuê biết để bên thuê thực hiện nghĩa vụ với bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên thuê vẫn được tiếp tục thuê cho đến hết thời hạn thuê quyền sử dụng đất theo hợp đồng."
Về nguyên tắc, mặc dù bên cho thuê quyền sử dụng đất đã cho bên thuê sử dụng đất theo hợp đồng cho thuê, nhưng bên cho thuê quyền sử dụng đất vẫn là người sử dụng đất hợp pháp và theo quy định của pháp luật đất đai, các chủ thể này có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của mình theo các quy định từ Điều 697 đến Điều 702 Bộ luật Dân sự năm 2005 và pháp luật đất đai. Tuy nhiên, quy định này có vấn đề sau đây cần phải làm rõ:
- Bên cho thuê quyền sử dụng đất được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian cho thuê quyền sử dụng đất nếu bên cho thuê quyền sử dụng đất là người sử dụng đất mà pháp luật đất đai cho phép thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất(khoản 1 Điều 691 Bộ luật dân sự 2005).
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản, công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 689 Bộ lụât Dân sự năm 2005) và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Điều 692 Bộ luật Dân sự năm 2005). Như vậy, trong thời gian cho thuê quyền sử dụng đất, bên cho thuê quyền sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thông báo cho bên thuê quyền sử dụng đất biết để bên thuê quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứ không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như quy định tại Điều 712 Bộ luật Dân sự năm 2005.
- Bên thuê quyền sử dụng đất vẫn có quyền tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến khi hết thời hạn hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Số tiền thuê quyền sử dụng đất chưa thanh toán cho bên cho thuê, thì bên thuê tiếp tục thanh toán cho bên cho thuê hoặc bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều này tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận của bên thuê và bên cho thuê, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
 • Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

  Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó tại Điều 57 về đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo có quy định: “Đất tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định quy định của pháp luật về đất đai”. Vậy pháp luật về đất đai quy định như thế nào với đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo?
 • Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế
 • Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế

  Từ chối nhận di sản thừa kế được pháp luật xác định là một quyền, không ai có thể bị buộc phải nhận di sản, nếu không muốn. Vì thế, từ chối nhận di sản cũng được coi là quyền tự do ý chí của người thừa kế. Tuy nhiên việc từ chối nhận di sản thừa kế có bị pháp luật hạn chế về thời hạn hay không?
 • Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực
 • Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

  Di chúc vô hiệu và Di chúc không có hiệu lực khi nhắc đến, thoạt đầu có vẻ là những khái niệm là giồng nhau vì chúng đều không có giá trị được sử dụng, nhưng sự thật là bản chất chúng khác nhau.Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực.
 • Có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" khi có một người phản đối không?
 • Có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" khi có một người phản đối không?

  Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Vậy có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" trong trường hợp có một người phản đối không?
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền

  Việc mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền là việc một người thay mặt chủ sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng đất. Quyền này được quy định theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền. Vậy mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền sẽ được tính như thế nào?
 • Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
 • Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

  Đối với nhà ở hình thành trong tương lai cũng như nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện duy nhất dưới hình thức: chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.
 • Miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
 • Miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

  Tài sản hình thành trong tương lai có thể hiều là loại tài sản tồn tại hoặc chưa tồn tại ở tại thời điểm giao dịch. Khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì pháp luật quy định phải chịu Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, cá nhân sẽ được miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể như...
 • Lập di chúc đối với tài sản đang thế chấp
 • Lập di chúc đối với tài sản đang thế chấp

  Nhiều người thắc mắc rằng trong trường hợp tài sản để lại thừa kế là nhà đất nhưng đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng thì Chủ sử dụng đất có quyền lập di chúc để lại thừa kế tài sản hay không?
Hỗ trợ trực tuyến