Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước - Cập nhật : 05/03/2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1. Quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý DNNN

Điều 89 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước như sau:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.”

Theo đó, khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì DNNN được tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cụ thể:

- Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

- Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Các mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước

2.1. Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

 • Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp, có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp. Đồng thời thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, chủ tịch công ty có quyền sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của công ty. Việc ra các quyết định, thực hiện các công việc phải tuân thủ theo đúng pháp luật.

Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước bổ nhiệm. 

 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Theo quy định tại Điều 99 Luật Doanh nghiệp, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có thể được bổ nhiệm bởi Chủ tịch công ty hoặc được thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Với nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như: Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty; quyết định các công việc hằng ngày của công ty; tuyển dụng lao động ... (Quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014)

 • Kiểm soát viên

Kiểm soát viên có nhiệm vụ giám sát và đánh giá mọi hoạt động đang diễn ra hoặc có liên quan đến công ty như: việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; các giao dịch của công ty với các bên có liên quan ... (theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2014)

Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm. 

2.2. Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

 • Hội đồng thành viên

Với các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tương tự Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên cũng nhân danh công ty để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật. Hội đồng thành viên gồm Chủ tịch và các thành viên khác (không quá 07 người) với nhiệm kì không quá 05 năm. Các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể, dó đó Hội đồng thành viên phải tiến hành họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình.

 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc được thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận, có chức năng, nhiệm vụ tương tự như trong mô hình 1.

 • Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên, có nhiệm vụ giám sát và đánh giá các hoạt động của công ty. Các kiểm soát viên có nghĩa vụ, quyền hạn và quy chế làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trùng khớp với các quy định về Kiểm soát viên trong mô hình cơ cấu tổ chức gồm một kiểm soát viên.

3. Liên hệ tư vấn

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về pháp luật Doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tư vấn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com 

-HP-

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Người đại diện vốn
 • Người đại diện vốn

  Trên thực tế, Nhà nước cũng tham gia vào quá trình đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng ai là người đại diện cho phần vốn góp đó của Nhà nước? Họ có những quyền hạn và nghĩa vụ gì? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn.
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014

  Doanh nghiệp nhà nước được hình thành nhằm giải quyết các mục tiêu kinh tế và các yêu cầu mang tính vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Vậy doanh nghiệp nhà nước được quy định trong pháp luật doanh nghiệp hiện hành như thế nào? Có những quy định tiến bộ gì trong Luật Doanh nghiệp 2014 so với pháp luật về doanh nghiệp trước đó?
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms

  Incoterms là một loại tập quán phổ biến được sử dụng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều người chưa hiểu một cách rõ ràng cụ thể về nó. Hải Nguyễn sẽ cung cấp một số những lưu ý cần thiết để giúp các doanh nghiệp cẩn thận hơn trong việc sử dụng Incoterms.
 • Thủ tục cấp C/Q
 • Thủ tục cấp C/Q

  Việc xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của bên nhập khẩu, phải xuất trình được những giấy tờ chứng minh được xuất xứ, chất lượng hàng hóa. C/Q là một trong những loại giấy tờ đó. Hãy xem thủ tục cấp C/Q có phức tạp không nhé.
 • Thủ tục cấp C/O
 • Thủ tục cấp C/O

  Để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu được thuận lợi hơn đặc biệt là khi các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường khó tính, việc hàng hóa có giấy chứng nhận xuất xứ là rất cần thiết. Nó giúp đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khiến người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Hãy cùng Hải Nguyễn tìm hiểu thủ tục cấp C/O như thế nào nhé!
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Ngành xuất nhập khẩu hiện là một ngành hot, thu hút nhiều sự quan tâm cảu các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kèm theo đó là các yêu cầu rất khắt khe đặc biệt là từ các thị trường khó tính về chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ của hàng hóa.
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa

  Hòa nhập cùng xu thế mở cửa thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển. Tuy nhiên, đối với nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... các mặt hàng phải đạt các tiêu chuẩn nhất định mới có thể được nhập khẩu. Do đó, việc xin cấp chứng nhận chất lượng hàng hóa là điều tất nhiên mà doanh nghiệp phải làm.
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký

  Các cá nhân phải đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng copy màu trước khi sử dụng. Đây là quy định mới nhằm kiểm soát việc sử dụng các thiết bị photocopy màu tràn lan như hiện nay.
 • Sử dụng mã số mã vạch
 • Sử dụng mã số mã vạch

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (MSMV), tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn sử dụng MSMV để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
 • Kinh doanh dịch vụ rửa xe
 • Kinh doanh dịch vụ rửa xe

  Hà Nội nói riêng, các thành phố lớn nói chung, dịch vụ rửa xe đang ngày càng phát triển và thu hút nhiều người kinh doanh loại hình dịch vụ này, nhưng kéo theo sự phát triển về số lượng của các cơ sở rửa xe lại là các vấn đề về môi trường.
Hỗ trợ trực tuyến