Pháp luật Hôn nhân gia đình

 • Thẩm quyền đăng ký kết hôn
 • Thẩm quyền đăng ký kết hôn

  Theo quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định : “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.”
 • Cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con nuôi hay không?
 • Cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con nuôi hay không?

  1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Đăng ký kết hôn
 • Đăng ký kết hôn

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Điều 18 Luật Hộ tịch quy định thủ tục đăng ký kết hôn như sau: 1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn. 2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi...
Hỗ trợ trực tuyến