Đăng ký nhãn hiệu

 • Màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không?
 • Màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không?

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Phân biệt hàng hóa là chức năng cơ bản của nhãn hiệu. Vậy màu sắc có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa không?
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Nhãn hiệu độc quyền là những nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký bảo hộ và nhận được sự bảo hộ của pháp luật để sử dụng độc quyền trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc trên thế giới. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu, vì nhãn hiệu được xem như là một tài sản trí tuệ vô giá.Luật Nguyễn Hải xin giới thiệu...
 • Thủ tục đăng lý bản quyền phần mềm
 • Thủ tục đăng lý bản quyền phần mềm

  Phần mềm là sản phẩm của trí tuệ con người. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, việc đăng ký bản quyền phần mềm ngày càng được chú trọng. Vậy thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như thế nào
 • Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa
 • Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa

  Việc chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa phải được thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

  Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín khiếm cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi
 • Bảo hộ tên thương mại
 • Bảo hộ tên thương mại

  Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về tên thương mại, trong phạm vi bài viết này Luật Hải Nguyễn giới thiệu đến Quý khách hàng về Điều kiện bảo hộ tên thương mại.
Hỗ trợ trực tuyến