Tư vấn hình sự

 • Quyền khiếu nại trong thi hành án dân sự
 • Quyền khiếu nại trong thi hành án dân sự

  Luật Thi hành án dân sự cho phép nhiều chủ thể thực hiện khiếu nại, bao gồm đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, đương sự bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án. Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền,
 • Chế độ quản lý học sinh ở trường giáo dưỡng
 • Chế độ quản lý học sinh ở trường giáo dưỡng

  Học sinh phải chịu sự giám sát, quản lý của cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường. - Căn cứ vào độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, tính chất và mức độ vi phạm, trường giáo dưỡng bố trí học sinh thành các tổ, lớp và phân công
 • Nghĩa vụ của người hưởng án treo
 • Nghĩa vụ của người hưởng án treo

  Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
Hỗ trợ trực tuyến