Đất không sổ đỏ

Câu hỏi:
Bạn 'Trương thị linh - Email: Truonglinh30081987@gmail.com' hỏi:

Chào các anh chị! Nhà em hiện đang ở trên một lô đất không có sổ đỏ, e muốn làm sổ đỏ cho lô đất này nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn vì đất này là đất cấp sai thẩm quyền hơn nữa lại không được cấp hóa đơn và thời gian được giao đất cũng từ 1997. Vậy làm thế nào để e có thể làm được sổ đỏ mong anh chị tư vấn giúp e. (Trong bản đồ địa chính vẫn có lô đất của nhà e)

Trả lời:
Trong trường hợp đất cấp sai thẩm quyền, pháp luật có quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Cụ thể tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: 
“2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.
3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.
Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.”
Như vậy, trong trường hợp của bạn,  căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nếu thửa đất đã được gia đình bạn sử dụng ổn định từ trước ngày 1.7.2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai). 
_HT_

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.