Di chúc có cần công chứng?

Câu hỏi:
Bạn 'Hiếu Thu Minh - Email: minhthudxhp@gmail.com' hỏi:

Xin chào luật sư! Anh họ tôi có một vấn đề băn khoăn, tôi muốn hỏi hộ anh : Thưa luật sư! Bố mẹ anh ấy có một thửa đất của ông bà ngoại anh ấy để lại cho, hiện đang đứng tên mẹ anh ấy.Lúc cấp sổ đỏ trong sổ hộ khẩu gia đình chỉ có bố và mẹ anh ấy.Bố mẹ cho vợ chồng anh ấy,tháng 3 năm 2015 mẹ anh lập di chúc cho anh phần của mình có 2 người làm chứng nhưng vì tay yếu nên mẹ anh nhờ tôi đánh máy theo nội dung bà nói có hai người làm chứng không liên quan đến mảnh đất trên và có sự chứng kiến của bác trai, tôi, anh,hai người làm chứng. Mấy tháng sau mẹ anh ấy mất. Bố anh ấy giục anh hỏi thủ tục để chuyển sổ đỏ đất cho anh.Anh ấy mang giấy tờ đi hỏi nhưng phòng công chứng huyện cho rằng thiếu dấu xác nhận của xã trong di chúc nên không làm . Vậy tôi xin hỏi di chúc của bác tôi để lại có hợp pháp không? Muốn chuyển sổ đỏ, bác trai tôi vẫn còn thì thủ tục làm những gì?Nếu anh tôi làm công chứng tại văn phòng cc công ty luật Hải Nguyễn thì thủ tục gồm những gì?

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi xin được tư vấn như sau:

Tại điều 656 BLDS 2005 có quy định như sau:
Điều 656. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này.
Ngoài ra, tại điều 625 BLDS 2005 có quy định điều kiện có hiệu lực của di chúc như sau:
1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
Như vậy, việc mẹ anh ấy tay yếu nên không thể tự viết được di chúc mà phải nhờ bạn thì ngoài các điều kiện nêu ở khoản 1 điều 625 BLDS thì phải có ít nhất 2 người làm chứng  và di chúc đó phải được công chứng hoặc chứng thực thì mới có hiệu lực pháp luật.

_TT_

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.