Phí dịch vụ Sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký bản quyền chương trình máy tính
 • Đăng ký bản quyền chương trình máy tính

  Đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền tác giả và quyền sở hữu hợp pháp đối với chủ sở hữu tác phẩm.
 • Đăng ký bản quyền kịch bản chương trình
 • Đăng ký bản quyền kịch bản chương trình

  Một chương trình hấp dẫn, thu hút lượt người xem lớn phụ thuộc rất nhiều vào việc xây dựng kịch bản. Do vậy, việc bảo hộ quyền tác giả đối với kịch bản chương trình là rất cần thiết để ngăn chặn hành vi xâm phạm.
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm viết
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

  Tác phẩm viết (tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa…) là những sản phẩm trí tuệ rất dễ dàng bị “ăn cắp” và rất khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu. Chủ sở hữu và tác giả có thể hạn chế hành vi xâm phạm thông qua việc đăng ký bản quyền tại cơ quan nhà nước.
 • Gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  Trong sở hữu công nghiệp thì nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thương mại vì nhãn hiệu hàng hóa gắn với uy tín của doanh nghiệp và đương nhiên là gắn với cơ hội chiếm lĩnh thị phần của nó. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Khi hết thời hạn đó, chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  Trong sở hữu công nghiệp thì nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thương mại vì nhãn hiệu hàng hóa gắn với uy tín của doanh nghiệp và đương nhiên là gắn với cơ hội chiếm lĩnh thị phần của nó. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc sửa đổi thông tin trên nhãn hiệu là vô cùng phổ biến. Vậy làm sao để tiến hành các thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn...
 • Sửa đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Sửa đơn đăng ký nhãn hiệu

  Trong sở hữu công nghiệp thì nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thương mại vì nhãn hiệu hàng hóa gắn với uy tín của doanh nghiệp và đương nhiên là gắn vơi cơ hội chiếm lĩnh thị phần của nó. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc chuyển nhượng nhãn hiệu là vô cùng phổ biến. Vậy làm sao để tiến hành các thủ tục sửa đơn đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng...
 • Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  Trong sở hữu công nghiệp thì nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thương mại vì nhãn hiệu hàng hóa gắn với uy tín của doanh nghiệp và đương nhiên là gắn với cơ hội chiếm lĩnh thị phần của nó. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc chuyển nhượng nhãn hiệu là vô cùng phổ biến. Vậy làm sao để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng nhanh chóng nhất
<<123>>

Hỗ trợ trực tuyến