Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án ra quyết định phá sản - Cập nhật : 19/05/2016

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỦ TỤC PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH PHÁ SẢN

          Khi một doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án ra quyết định phá sản, các chủ thể lãnh đạo, người đại diện hợp pháp của có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phục hồi hoạt động cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã. Tuy nhiên, không phải tất cả yêu cầu đều được chấp nhận, phê duyệt, mà doanh nghiệp, hợp tác xã đó phải đạt được những yêu cầu và điều kiện nhất định:

          ● Thứ nhất, doanh nghiệp, hợp tác xã đó phải mất khả năng thanh toán ( không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán ) và bị Tòa án nhân dân ra quyết định phá sản. Khi đó, Tòa án nhân dân sẽ xem xét và đưa ra quyết định xem có đủ điều kiện cho Doanh nghiệp và hợp tác xã mở thủ tục phục hồi hoạt động không. Thời gian đưa ra quyết định của Tòa án cũng ảnh hưởng nhiều đến việc doanh nghiệp, hợp tác xã có thực hiện được đúng mục đích của thủ tục phục hồi hay không. Việc cho phép mở thủ tục phục hồi quá sớm của Tòa án sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín hiện thời của doanh nghiệp, hợp tác xã, làm giảm hiệu quả của việc phục hồi. Nhưng nếu cho phép mở thủ tục phục hồi quá muộn thì doanh nghiệp, hợp tác xã có thể bị vỡ nợ. Như vậy, quyết định của Tòa án ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của thủ tục phục hồi.

          ● Thứ hai, đối tượng áp dụng thủ tục phục hồi phải đúng với quy định của Pháp luật.

          Theo Điều 2 Luật Phá sản 2014 quy định về đối tượng áp dụng của thủ tục phá sản nói chung và thủ tục phục hồi hoạt động nói riêng : “ Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.” Những đối tượng không nằm trong Điều khoản này thì không được áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động.  

          ● Thứ ba, khả năng phục hồi của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị Tòa án ra quyết định phá sản

          Đây có thể được coi là một điều kiện quan trọng nhất khi Tòa án xem xét có nên ra quyết định phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã hay không, bởi lẽ, không phải doanh nghiệp, hợp tác xã nào cũng có khả năng phục hồi. Vì vậy, cần xem xét kĩ lưởng về khả năng phục hồi trước khi có quyết định cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động nhằm tránh những tốn kém không cần thiết và không đạt được kết quả cuối cùng ( nghiên cứu, đánh giá thực tế tình hình doanh nghiệp va hợp tác xã, thực hiện các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán thống kê…)

          Như vậy, không phải doanh nghiệp, hợp tác xã nào bị tòa án ra quyết định phá sản cũng được mở thủ tục phục hồi hoạt động. Những điều kiện nói trên nhằm hạn chế việc tràn lan phục hồi các doanh nghiệp, hợp tác xã, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng  phục hồi những doanh nghiệp, hợp tác xã thực sự có khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế theo hướng tích cực. 

- HT -

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Phá sản theo thủ tục rút gọn
 • Phá sản theo thủ tục rút gọn

  Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.Luật Hải Nguyễn cung cấp các thông tin liên quan đến trường hợp phá sản theo thủ tục rút gọn như sau:
 • Phân biệt Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp
 • Phân biệt Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

  Giải thể và phá sản là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn với nhau. Mặc dù đều là phương thức làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng giải thể và phá sản có tính chất rất khác nhau. Bài viết này sẽ góp phần giúp người đọc phân biệt được hai khái niệm này.
 • Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bao gồm thù lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và chi phí khác
 • Cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên
 • Cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên - Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
 • Các trường hợp giải thế doanh nghiệp
 • Các trường hợp giải thế doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh...
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

  - Người thuộc trường hợp quy định của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014

  Hội nghị chủ nợ là một trong những bước quan trọng trong việc quyết định xem liệu một doanh nghiệp hay hợp tác xã có bị tuyên phá sản ngay không? Luật Hải Nguyễn đưa ra các thông tin cụ thể về vấn đề này:
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

  Bước 4: Hội nghị chủ nợ *Thẩm phán ra quyết định triệu tập hội nghị chủ nợ lần I. - Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ như sau: + Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản...
Hỗ trợ trực tuyến