Chuyển nhượng, thừa kế đất đai

 • Đứng tên chung trong sổ đỏ
 • Đứng tên chung trong sổ đỏ

  Chế độ sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam vô cùng đa dạng, trong đó có hình thức sở hữu chung. Đối với đất đai và các tài sản gắn liền với đất, việc sở hữu chung hoàn toàn có thể xảy ra.
 • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

  Việc thay đổi các nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) như tặng cho, chuyển nhượng, … phải được thực hiện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ
 • Thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ

  Khi tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ, công dân phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Bên cạnh phí dịch vụ công và lệ phí trước bạ, người nộp hồ sơ đề nghị sang tên sổ đỏ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp được miễn thuế quy định trong Luật Đất đai.
 • Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ
 • Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ

  Sang tên sổ đỏ là bước cuối cùng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ sang tên sổ đỏ được nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đơn giá đo đạc địa chính
 • Đơn giá đo đạc địa chính

  Công tác quản lý đất đai hiện nay được quy định rất chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các thủ tục liên quan đến việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất của công dân. Đo đạc địa chính là một trong những bước phải thực hiện trong quá trình tiến hành các thủ tục trên.
 • Quy trình sang tên sổ đỏ tại Hà Nội
 • Quy trình sang tên sổ đỏ tại Hà Nội

  Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy tờ chứng minh quyền của chủ sở hữu. Khi bán nhà hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Các loại thuế phí, lệ phí khi sang tên sổ đỏ
 • Các loại thuế phí, lệ phí khi sang tên sổ đỏ

  Để hợp pháp hoá việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, công dân cần phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khi thực hiện thủ tục này, công dân phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước thông qua việc nộp các loại thuế phí, lệ phí khi sang tên sổ đỏ.
Hỗ trợ trực tuyến