Dịch vụ Công chứng

 • Công chứng ủy quyền
 • Công chứng ủy quyền

  Ủy quyền là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Với chế định này, mỗi người có thể thông qua người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cần phải có sự làm chứng của tổ chức hành nghề công chứng. Thủ tục cũng có nhiều phức tạp, chi phí tốn kém. Với chúng tôi, những điều đó sẽ được giảm thiểu tối đa.
 • Công chứng Hợp đồng được soạn sẵn
 • Công chứng Hợp đồng được soạn sẵn

  Theo Điều 40 Luật Công chứng 2014, việc công chứng hợp đồng, giao dịch được soạn thảo sẵn được quy định như sau: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây: a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng,
 • Công chứng di chúc
 • Công chứng di chúc

  Theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng, việc công chứng di chúc được thực hiện như sau:
 • Công chứng bản dịch
 • Công chứng bản dịch

  Theo quy định tại Điều 61 Luật Công chứng, việc công chứng bản dịch được thực hiện như sau....
 • Các giấy tờ không dùng để chứng thực
 • Các giấy tờ không dùng để chứng thực

  Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định về bản chính giấy tờ, văn bản không được
 • Cộng tác viên dịch thuật
 • Cộng tác viên dịch thuật

  Theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, một người muốn
Hỗ trợ trực tuyến