Dịch vụ Công chứng

 • Thù lao công chứng
 • Thù lao công chứng

  Theo Điều 67 Luật công chứng, người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch...
 • Phí công chứng
 • Phí công chứng

  Khi yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng phải nộp các loại phí chứng theo quy định của Luật công chứng và văn bản hướng dẫn. Cụ thể, theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
 • Công chứng HĐ thuê nhà
 • Công chứng HĐ thuê nhà

  Theo Điều 492 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
 • Vì sao phải công chứng
 • Vì sao phải công chứng

  Công chứng có mất nhiều chi phí không? Nhiều đấy nhưng vẫn nên/phải công chứng. Vì nhiều lý do...
 • Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 • Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản được thực hiện theo Điều 57 Luật Công chứng năm 2014. Theo đó, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
Hỗ trợ trực tuyến