Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

 • Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
 • Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

  Theo quy định của pháp luật, nghề khoan nước dưới đất là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn làm nghề này phải được cấp giấy phép hành nghề. Cụ thể, các điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề được quy định tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP như sau:
 • Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Ngày nay, với nhu cầu chăm sóc bản thân của mỗi người được nâng cao thì thị trường mỹ phẩm đã dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc với cả nam và nữ. Không những thế, ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, tầng lớp khác nhau.
 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Ngày nay, với nhu cầu chăm sóc bản thân của mỗi người được nâng cao thì thị trường mỹ phẩm đã dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc với cả nam và nữ. Không những thế, ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, tầng lớp khác nhau.
 • Điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Ngày nay, với nhu cầu chăm sóc bản thân của mỗi người được nâng cao thì thị trường mỹ phẩm đã dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc với cả nam và nữ. Không những thế, ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, tầng lớp khác nhau.
Hỗ trợ trực tuyến