Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

  • Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế
  • Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

    Vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có.
Hỗ trợ trực tuyến