Đính chính địa điểm đến trong Giấy chuyển hộ khẩu

Câu hỏi:
Bạn 'Mai Thị Hằng Nga - Email: hanga1991nd@gmail.com' hỏi:

Tôi kê khai sai địa chỉ nơi chuyển đến trong giấy chuyển hộ khẩu vậy tôi có thể xin lại được không?

Trả lời:

Với câu hỏi của chị Luật Hải Nguyễn xin chia sẻ như sau:

Trường hợp khai sai địa chỉ nơi chuyển đến trong Giấy chuyển hộ khẩu thì công dân có thể xin cấp lại Giấy chuyển hộ khẩu khác.

Trình tự, thủ tục như sau:

- Công dân nộp  01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

2. Sổ hộ khẩu cũ

3. Giấy chuyển hộ khẩu cũ

Địa điểm giải quyết: Nơi cấp Giấy chuyển hộ khẩu lần đầu (CA xã, thị trấn hoặc CA  quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.