Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi về hưu

Câu hỏi:
Bạn 'lương thị thanh - Email: phunuvmvq@gmail.com' hỏi:

Tôi tham gia chủ tịch hội phụ nữ xã đến tháng 12 năm 2018 này tôi đóng bảo hiểm bắt buộc được 14 năm 6 tháng hiện nay tôi đã đủ 55 tuổi. vây tôi có được đóng bảo hiểm tự nguyện thêm 6 tháng nữa để đủ 15 năm công tác để nghỉ hưu theo điều 54 của luật bảo hiểm xã hội quy định đối với cán bộ nữ chuyên trách cấp xã không mong tổng đài tư vấn cho tôi được biết xin trân trọng cảm ơn.

 

Trả lời:

I: Cơ sở pháp lý:
- Luật sở hữu trí tuệ 2014
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
II: Nội dung tư vấn.
Khoản 3 Điều 54 có quy định về Điều kiện hưởng lương hưu:
“Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.”
Trong trường hợp của bác thì đến  tháng 12 năm 2018 thì đã đủ 55 tuổi và đóng bảo hiểm bắt buộc được 14 năm 6 tháng. Như vậy, bác đã đủ tuổi nghỉ hưu tuy nhiên lại chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội.
Trường hợp của bác có được quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH:
“Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.”
      Như vậy, bác có thể được hưởng lương hưu bằng cách đóng bảo hiểm tự nguyện một lần đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội còn thiếu vào tháng 01/2019 và sẽ được hưởng lương hưu từ tháng 01/2019.
Số tiền mà bác phải đóng sẽ là tổng mức đóng của người lao động (8%) và người sử dụng lao động (14%) theo mức tiền lương hàng tháng đóng trước đó.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.