Chuyển nhượng, thừa kế đất đai

 • Trình tự, thủ tục "dồn điền đổi thửa"
 • Trình tự, thủ tục "dồn điền đổi thửa"

  hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” bao gồm các giấy tờ sau: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Áp giá nhà nước đối với nhà và công trình xây dựng
 • Áp giá nhà nước đối với nhà và công trình xây dựng

  Để hạn chế thất thoát thuế của nhà nước, mỗi tỉnh thành phố có quy định mức giá sàn đất đai và nhà ở, công trình xây dựng. Chúng tôi đã từng cung cấp tới quý độc giả bảng giá đất Hà Nội 2015 và ngay sau đây chính là bảng giá nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ có điều kiện
 • Chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ có điều kiện

  Theo quy định tại Điều 192 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau
 • Mua bán tài sản trên đất thuê
 • Mua bán tài sản trên đất thuê

  Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc mua bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm được quy định như sau:
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Thừa kế quyền sử dụng đất

  Do quyền sử dụng đất được coi là một tài sản vô hình (thuộc loại “quyền tài sản”- phân loại tài sản). Do đó, có thể coi thừa kế quyền sử dụng đất cũng là một dạng của quan hệ tài sản. Vì thế, thừa kế quyền sử dụng đất cũng phải tuân theo các quy định chung về thừa kế tài sản trong Bộ luật Dân sự
 • Bảng giá đất tại Hà Nội
 • Bảng giá đất tại Hà Nội

  Ngày 29/12/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ký hành Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội. Quy định được áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019.
Hỗ trợ trực tuyến