Kiểu dáng công nghiệp

 • Tính mới của kiểu dáng công nghiệp
 • Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

  Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp
 • Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

  Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ khi được đảm bảo các điều kiện sau:
 • Tra cứu kiểu dáng công nghiệp
 • Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp giúp doanh nghiệp biết được có công ty nào đã nộp đơn đăng ký KDCN hoặc được bảo hộ độc quyền KDCN giống hoặc tương tự với KDCN dự định đăng ký cho cùng nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ hay tương tự về sản phẩm/ dịch vụ trong cùng kênh phân phối…hay không? Để từ đó có được một cái nhìn khách quan và đánh giá được khả năng thành công của việc đăng ký KDCN.
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến