Kiểu dáng công nghiệp

 • Xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
 • Xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

  Đối với những kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đang trong thời hạn bảo hộ thì những hành vi sau bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp
 • Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, chủ sở hữu sẽ được độ quyền sử dụng, chuyển giao. Tuy nhiên, không phải chủ thể nào cũng có quyền đăng ký bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Sau đây, Luật Hải Nguyễn xin chia sẽ một số kiến thức pháp lý về những chủ thế có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
 • Khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ
 • Khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ

  Nội dung khiếu nại phải được thể hiện thành văn bản, trong đó phải nêu rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến