Kiểu dáng công nghiệp

  • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp
  • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

    Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến