Giải quyết quyền nuôi con khi ly hôn

 • Mức cấp dưỡng
 • Mức cấp dưỡng

  Cấp dưỡng về bản chất nhằm đảm bảo quyền lợi của con. Xét trên lý thuyết, mức cấp dưỡng càng cao thì quyền lợi của đứa trẻ càng được bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm cân bằng với quyền lợi của người có trách nhiệm cấp dưỡng.
 • Thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Thay đổi người trực tiếp nuôi con

  Trường hợp tòa án có quyết định có hiệu lực về việc xác định người trực tiếp nuôi con khi ly hôn thì vẫn có thể yêu cầu thay đổi khi có đủ căn cứ.
 • Không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
 • Không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

  Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu.
 • Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên
 • Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

  Cha, mẹ là những người có quan hệ huyết thống đối với con, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, đặc biệt đối với con chưa thành niên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên bị hạn chế.
 • Thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Thay đổi người trực tiếp nuôi con

  Ly hôn là giải pháp pháp lý cuối cùng trong trường hợp vợ chồng không còn tình cảm, kéo theo đó là hàng loạt những hệ quả liên quan đến tài sản và đặc biệt là quyền nuôi con. Vấn đề giành quyền nuôi con và thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn đã được quy định cụ thể trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 • Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn
 • Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn

  Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu.
 • Tư vấn giành quyền nuôi con
 • Tư vấn giành quyền nuôi con

  Khi tình cảm vợ chồng mất đi, con cái trở thành sợi dây duy nhất minh chứng cho những gì còn sót lại. Giành quyền nuôi con trở thành vấn đề trăn trở của biết bao ông bố, bà mẹ. Chúng tôi tư vấn miễn phí về vấn đề này tới mọi quý khách có nhu cầu.
<<12>>

Hỗ trợ trực tuyến