Luật sư Sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm
 • Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

  Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy số (hoặc một dãy chữ và số), sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc được.
 • Bảo hộ bí mật kinh doanh
 • Bảo hộ bí mật kinh doanh

  Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.
 • Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

  Quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là sự ghi nhận của Nhà nước đối với quyền sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức đối với một đối tượng sở hữu công nghiệp nhất định.
 • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

  Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là kết quả của quá trình đầu tư công sức, tài chính lớn, là tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chính vì lý do này mà thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn cần được Nhà nước bảo hộ.
 • Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
 • Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

  Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện bằng hợp đồng dưới hình thức văn bản và đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến