Hiệu lực hồi tố

Câu hỏi:
Bạn 'Tôi là nguyễn thị Hà - Email: haiduongviethoa@gmail.com' hỏi:

Xin chào các anh chị công ty luật Hải nguyễn và công sự tôi muốn được các anh chị tư vấn giúp tôi một việc như sau Theo chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc khắc phục yếu kém sai phạm tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai có nêu (Không đặt vấn đề hồi tố trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể ) vậy cho tôi hỏi nếu UBND cấp có thẩm quyền thực hiện áp dụng bồi thường không đúng pháp luật và sau đó không được hồi tố lại việc bồi thường liệu như vậy việc không hối tố lại việc bồi thường có đúng pháp luật không Xin trân trọng cảm ơn

Trả lời:

Chào chị,với câu hỏi của chị chúng tôi xin chia sẻ như sau:\

Thứ nhất, Chỉ thị 05/2006/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhằm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, tuy nhiên hiện nay Luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực.

Thứ hai, chỉ thị 05/2006/CT-TTg cũng nêu rõ: "Không đặt vấn đề hồi tố trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương cần vận dụng chính sách, pháp luật để xử lý thỏa đáng theo quan điểm vì dân và với yêu cầu ổn định tình hình, không gây ra những phức tạp mới".

Như vậy, theo tinh thần trên, việc hồi tố áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư được hiểu như sau:

Đối với các trường hợp đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 1993 thì nay không được áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2003 nữa. Chẳng hạn: A đã được bồi thường 600.000 đồng/m2 nhưng theo quy định mới thì A phải được bồi thường 900.000 đồng/m2 thì A sẽ không được yêu cầu bồi thường 900.000 đồng/m2 theo quy định mới.

Còn việc UBND xã thực hiện bồi thường trái pháp luật thì bắt buộc phải truy tố theo quy định của Luật Đất đai để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức vi phạm. Hoàn toàn không có việc không được hồi tố trong trường hợp này!

Trân trọng!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.