Hỏi về quy định quản chế sau khi chấp hành hình phạt tù

Câu hỏi:
Bạn 'trịnh duy tung anh - Email: Duymanhtunganh72@gmail.com' hỏi:

Người chấp hành xong án phạt tù muốn xin việc làm ở nơi khác không phải nơi mình cư trú thì cần những thủ tục gì?

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn Luật sư công ty Luật Hải Nguyễn xin tư vấn cho bạn như sau:

Sau khi chấp hành hình phạt tù người đã chấp hành xong hình phạt tù có được cư trú và làm ăn sinh sống ở một nơi khác hay không cò phụ thuộc họ có thuộc trường hợp chịu sự quản chế của chính quyền địa phương hay không.

+  Trường hợp phải chịu sự quản chế áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác mà Bộ luật hình sự quy định ( Điều 38 Bộ Luật Hình sự)

+ Trường hợp khác không thuộc trường hợp trên thì sẽ không bị quản chế. Tức người đã chấp hành xong hình phạt tù có quyền cư trú, làm ăn sinh sống ở bất kỳ đâu.

Đối với trường hợp người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng phải chịu sự quản chế theo điều 38 Bộ luật hình sự thì người bị quản chế không được tự do ra khỏi phạm vi nơi mình cư trú. Luật thi hành án hình sự quy định nghĩa vụ của người bị quản chế như sau:

a) Chịu sự kiểm soát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhân dân địa phương; không được tự ý rời khỏi nơi quản chế;

b) Mỗi tháng một lần vào tuần đầu của tháng, trình diện và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định về quản chế;

c) Có mặt tại địa điểm quy định khi Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập, nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng;

d) Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và quy định của chính quyền địa phương; tích cực lao động, học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội;

đ) Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy phép hoặc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế.

.Việc ra khỏi nơi cư trú chỉ được phép khi có giấy phép theo quy định tại Điều 93 Luật Thi hành án như sau: 

Trường hợp có lý do chính đáng, người chấp hành án phạt quản chế có thể được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế;

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế;

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế.

Mỗi lần rời khỏi nơi cứ trú không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời gian đi khỏi nơi quản chế theo thời gian điều trị của cơ sở chữa bệnh.

Như  vậy việc người có bị quản chế có thể làm việc ở nơi khác hay không còn phụ thuộc vào việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp có thẩm quyền có xem việc người đó làm việc ở nơi không phải nơi cứ trú có phải là  một "lý do chính đáng" để cấp giấy phép hay không.

Trên đây là những tư vấn của luật sư, hi vọng đã phần nào giải đáp được băn khoăn của bạn về vấn đề trên.

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.