Tư vấn đầu tư nước ngoài

 • Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Vì là nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam và đây là lần đầu đầu tư nên hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là thành lập tổ chức kinh tế mới để sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tại Việt Nam thì Nhà đầu tư phải xem xét có hay không phải thực hiện một hoặc các thủ tục sau phù hợp với quy...
 • Các hình thức đầu tư ra nước ngoài
 • Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

  Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.
 • Mã số dự án đầu tư là gì
 • Mã số dự án đầu tư là gì

  Một trong những nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là mã số dự án đầu tư. Theo quy định, mã số dự án đầu tư là một dãy số gồm 10 chữ số, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật
 • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

  Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các tài sản để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan. Theo pháp luật Việt Nam, khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về chính sách đất đai, thuế, bảo đảm về quyền sở hữu tài sản và hoạt động đầu tư kinh doanh.
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến