Tư vấn đầu tư nước ngoài

  • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam
  • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam

    Đối với cả người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài thì việc tiến hành các thủ tục để được cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là hành vi tuân thủ pháp luật và là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho mình.
  • Những điểm mới của Luật Đầu tư năm 2014
  • Những điểm mới của Luật Đầu tư năm 2014

    Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, thay thế cho Luật đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan trọng. Một số điểm mới đáng chú ý trong Luật Đầu tư 2014, bao gồm
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến