Thành lập doanh nghiệp

  • Thông tư 299/2016/TT-BTC
  • Thông tư 299/2016/TT-BTC

    Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016
  • Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

    Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh:hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh phí đăng ký và một số quy định riêng đối với hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập.
Hỗ trợ trực tuyến