Kinh doanh dịch vụ rửa xe - Cập nhật : 05/02/2018

KINH DOANH DỊCH VỤ RỬA XE

Ngày nay, lượng phương tiện tham gia giao thông đã đạt con số rất lớn và ngày càng có xu hướng tăng lên. Do vậy, tại Hà Nội nói riêng, các thành phố lớn nói chung, dịch vụ rửa xe đang ngày càng phát triển và thu hút nhiều người kinh doanh loại hình dịch vụ này, nhưng kéo theo sự phát triển về số lượng của các cơ sở rửa xe lại là các vấn đề về môi trường.

Kinh doanh dịch vụ rửa xe không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng do tác động của hoạt động dịch vụ này đến môi trường, chủ yếu từ việc xả nước thải kèm theo các loại hóa chất tẩy rửa, dầu nhớt, bùn đất... nên cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm:

1. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản

a) Đối với cơ sở đã đi vào hoạt động trước 01/04/2015

 Căn cứ theo quy định tại Điều 18, Phụ lục II, phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Điều 10, Phụ lục 1B Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì dịch vụ rửa xe thuộc đối tượng phải đăng ký đề án môi trường đơn giản.

Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện tùy thuộc vào quy mô dự án của cơ sở để được xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản hoặc thông báo bằng văn bản đến cơ sở nếu không xác nhận.

b) Đối với cơ sở bắt đầu hoạt động từ 01/04/2015

Từ ngày 01/04/2015, Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, theo đó, thay vì phải lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe phải lập và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe sẽ phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 33 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu dự án thuộc loại hình và qy mô theo phụ lục 5.1 ban hành kèm Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hoặc UBND huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Tuân  thủ các quy định về quản lý nước thải

Theo quy đinh tại Điều 68 và Điều 100 Luật bảo vệ môi trường 2014: “Nước thải của cơ sở dịch vụ phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường”.

Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe phải có hệ thống xử lý nước thải hoặc xử lý nước thải thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đối với cơ sở tự xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của cơ sở phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT và các quy định của Luật bảo vệ môi trường, chương V Nghị định 38/2015/NĐ-CP, chương IV Thông tư 31/2016/TT-BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Đối với cơ sở xử lý nước thải thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung, theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP, nước thải của cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy thuộc loại nước thải sinh hoạt và cơ sở sẽ phải trả phí bảo vệ môi trường. Mức phí bảo vệ môi trường của cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe tuân theo quy định tại Điều 6 Nghị định 154/2016/NĐ-CP: “Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3  nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình quy định tại khoản 3 và 4 Điều 5 Nghị định này) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1 m3  nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn”.

Thẩm quyền thu phí bảo vệ môi trường: Đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch. Ủy ban nhân dân cấp xã thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật bảo vệ môi trường 2014

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khi kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Công ty Luật Hải Nguyễn với đội ngũ Luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com

-PhA-

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Người đại diện vốn
 • Người đại diện vốn

  Trên thực tế, Nhà nước cũng tham gia vào quá trình đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng ai là người đại diện cho phần vốn góp đó của Nhà nước? Họ có những quyền hạn và nghĩa vụ gì? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước

  Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tùy vào quy mô của công ty, DNNN có thể được tổ chức quản lý theo các mô hình khác nhau. Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể từng mô hình quản lý của doanh nghiệp nhà nước.
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014

  Doanh nghiệp nhà nước được hình thành nhằm giải quyết các mục tiêu kinh tế và các yêu cầu mang tính vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Vậy doanh nghiệp nhà nước được quy định trong pháp luật doanh nghiệp hiện hành như thế nào? Có những quy định tiến bộ gì trong Luật Doanh nghiệp 2014 so với pháp luật về doanh nghiệp trước đó?
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms

  Incoterms là một loại tập quán phổ biến được sử dụng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều người chưa hiểu một cách rõ ràng cụ thể về nó. Hải Nguyễn sẽ cung cấp một số những lưu ý cần thiết để giúp các doanh nghiệp cẩn thận hơn trong việc sử dụng Incoterms.
 • Thủ tục cấp C/Q
 • Thủ tục cấp C/Q

  Việc xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của bên nhập khẩu, phải xuất trình được những giấy tờ chứng minh được xuất xứ, chất lượng hàng hóa. C/Q là một trong những loại giấy tờ đó. Hãy xem thủ tục cấp C/Q có phức tạp không nhé.
 • Thủ tục cấp C/O
 • Thủ tục cấp C/O

  Để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu được thuận lợi hơn đặc biệt là khi các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường khó tính, việc hàng hóa có giấy chứng nhận xuất xứ là rất cần thiết. Nó giúp đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khiến người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Hãy cùng Hải Nguyễn tìm hiểu thủ tục cấp C/O như thế nào nhé!
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Ngành xuất nhập khẩu hiện là một ngành hot, thu hút nhiều sự quan tâm cảu các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kèm theo đó là các yêu cầu rất khắt khe đặc biệt là từ các thị trường khó tính về chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ của hàng hóa.
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa

  Hòa nhập cùng xu thế mở cửa thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển. Tuy nhiên, đối với nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... các mặt hàng phải đạt các tiêu chuẩn nhất định mới có thể được nhập khẩu. Do đó, việc xin cấp chứng nhận chất lượng hàng hóa là điều tất nhiên mà doanh nghiệp phải làm.
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký

  Các cá nhân phải đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng copy màu trước khi sử dụng. Đây là quy định mới nhằm kiểm soát việc sử dụng các thiết bị photocopy màu tràn lan như hiện nay.
 • Sử dụng mã số mã vạch
 • Sử dụng mã số mã vạch

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (MSMV), tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn sử dụng MSMV để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến