Một số vấn đề về vay vốn học sinh, sinh viên - Cập nhật : 10/06/2017

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VAY VỐN HỌC SINH, SINH VIÊN

Căn cứ pháp lý

- Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
- Quyết định 07/QĐ-TTg năm 2015 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
- Quyết định 751/QĐ-TTg năm 2017 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
- Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD năm 2007 về việc thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

1. Đối tượng được vay vốn

Theo Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg thì đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn được quy định như sau:
Điều 2. Đối tượng được vay vốn:
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:
1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Các đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg:
- Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.
- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

2. Phương thức cho vay

Khoản 1 Điều 3 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định: “Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở”.

3. Thủ tục vay vốn học sinh, sinh viên

Hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay đối với sinh viên được quy định tại Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD năm 2007 về việc thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg.

3.1. Đối với hộ gia đình

a) Hồ sơ cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm Khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng).
- Danh sách hộ gia đình có sinh viên đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (mẫu số 03/TD).
- Biên bản họp Tổ tiết kiệm và vay vốn (mẫu số10/TD).
- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

b) Quy trình cho vay

Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).
Bước 2: Tổ TK&VV nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tại thôn đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập Tổ mới nếu đủ điều kiện. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ sung vào Tổ cũ kể cả Tổ đã có 50 thành viên. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.
Bước 3: Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH để làm thủ tục phê duyệt cho vay.
Bước 4: NHCSXH nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, cán bộ NHCSXH được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng tín dụng (Tổ trưởng Tổ tín dụng) và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.
Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận uỷ thác cho vay) và Tổ TK&VV để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở NHCSXH nơi cho vay để nhận tiền vay.

3.2. Đối với học sinh, sinh viên mồ côi vay trực tiếp tại NHCSXH

a) Hồ sơ cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD)
- Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng).

b) Quy trình cho vay

Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) có xác nhận của nhà trường đang theo học tại trường và là sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn gửi NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở.

Bước 2: Nhận được hồ sơ xin vay, NHCSXH xem xét cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) và thực hiện các nội dung khác theo quy định pháp luật.

3.3.  Đối với sinh viên và hộ gia đình đã được vay vốn nhưng đang theo học và đang thực hiện các Khế ước nhận nợ dở dang, nếu có nhu cầu xin vay theo mức cho vay mới

a)  Hồ sơ cho vay: Người vay tiếp tục sử dụng hồ sơ cho vay cũ đã nhận nợ trước đây để tiếp tục nhận nợ vay theo mức mới ở NHCSXH nơi đã cho vay.

b) Quy trình cho vay

Bước 1:  Đối với cho vay thông qua hộ gia đình: Người vay mang Khế ước nhận nợ đã ký trước đây gửi Tổ TK&VV và nêu đề nghị nhu cầu điều chỉnh mức vay theo mức cho vay mới. Tổ TK&VV tập hợp Khế ước nhận nợ của các thành viên trong Tổ và gửi NHCSXH. Đối với cho vay trực tiếp học sinh, sinh viên: Người vay mang Khế ước nhận nợ đã ký trước đây đến NHCSXH.
Bước 2: Sau khi nhận được Khế ước nhận nợ (liên lưu người vay), Giám đốc NHCSXH nơi cho vay thực hiện việc điều chỉnh mức cho vay mới hàng tháng và lãi suất cho vay mới theo quy định tại văn bản này vào Khế ước nhận nợ cả liên lưu NHCSXH và liên lưu người vay (Phương pháp ghi chép trên Khế ước nhận nợ được thực hiện theo phụ lục hướng dẫn đính kèm).
Bước 3: NHCSXH thực hiện việc giải ngân, thu hồi nợ theo quy định tại Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD năm 2007.

Việc giải ngân của Ngân hàng được thực hiện 1 năm 2 lần vào các kỳ học. Đến kỳ giải ngân, người vay mang Chứng minh nhân dân, Khế ước nhận nợ đến điểm giao dịch quy định của NHCSXH để nhận tiền vay. Trường hợp, người vay không trực tiếp đến nhận tiền vay được uỷ quyền cho thành viên trong hộ lĩnh tiền nhưng phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã. Mỗi lần giải ngân, cán bộ Ngân hàng ghi đầy đủ nội dung và yêu cầu người vay ký xác nhận tiền vay theo quy định. 

Hiện nay, theo Quyết định 07/QĐ-TTg năm 2015 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thì mức vốn cho vay tối đa 1.250.000 đồng/tháng. Đến ngày 15/06/2017, theo Quyết định 751/QĐ-TTg năm 2017 điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thì mức vốn cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng. Khi pháp luật điều chỉnh mức vay tối đa thì áp dụng mức vay mới đối với các khoản giải ngân mới.

Theo Điều 7 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg Lãi suất cho vay ưu đãi với học sinh, sinh viên hiện nay là 0,5%/tháng, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

-Ph.A-

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Chậm giao hàng do dịch bệnh
 • Chậm giao hàng do dịch bệnh

  Hiện nay, đại dịch Covit-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đã có những biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, trong đó có việc hạn chế vận tải công cộng, đi lại của người dân… từ đó các chuyến hàng hóa thương mại cũng bị hạn chế việc vận chuyển, việc chậm trễ hoặc không thể vận chuyển được là điều khó tránh khỏi. Vậy trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm...
 • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn do dịch bệnh ?
 • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn do dịch bệnh ?

  Hiện nay diễn biến dịch bệnh Covit 19 ngày càng phức tạp, Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp mạnh tay để phòng chống, ngăn chặn đại dịch này. Các quán ăn, hàng xá, quán cà phê, vũ trường, quán Bar… đều đồng loạt tạm dừng hoạt động, làm ăn thua lỗ, tuy nhiên tiền thuê mặt bằng của các cơ sở kinh doanh vẫn phải chi trả. Nếu bên thuê muốn chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn vì lý do dịch...
 • Dịch bệnh Covit 19 có thuộc trường hợp bất khả kháng không ?
 • Dịch bệnh Covit 19 có thuộc trường hợp bất khả kháng không ?

  Hiện nay dịch bệnh Covit-19 ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra thiệt hại vô cùng to lớn đến nền kinh tế và tính mạng con người, nhiều nhà hàng, công ty đã phải tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động vì lý do dịch bệnh này. Vậy dịch bệnh Covit-19 có được coi là “sự kiện bất khả kháng” hay không? Sau đây Luật Hải Nguyễn xin tư vấn như sau:
 • Sự khác nhau giữa khuyến mãi và khuyến mại
 • Sự khác nhau giữa khuyến mãi và khuyến mại

  Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lúc người ta dùng khuyến mại, lúc người ta dùng khuyến mãi chưa. Liệu có sự khác biệt nào mang tính chất pháp lý giữa khuyến mãi và khuyến mại không.
 • Quyền ưu tiên của xe cứu hỏa
 • Quyền ưu tiên của xe cứu hỏa

  Những ngày gần đây, vụ tai nạn khi một chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 12 đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu đi ngược chiều thì bị một chiếc xe khách chạy theo hướng ngược lại đâm trực diện, gây xôn xao dư luận đối với chế định pháp lý về quyền ưu tiên của xe cứu hỏa. Vậy thông qua trường hợp này, việc người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chú ý gì...
 • Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?
 • Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?

  Thế giới văn minh cùng với khoa học kĩ thuật rất phát triển ngày nay đã tạo nên kỷ nguyên Robot,thời đại của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot trong xã hội loài người. Khoa học đã tạo ra những con robot y như người thật, có thể làm mọi việc y như người thật. Một câu hỏi được đặt ra là Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?
 • Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên!
 • Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên!

  Đội mũ bảo hiểm là bảo vệ quyền lợi cho người tham gia giao thông, tránh một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên là một quy định rất quan trọng trong Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
Hỗ trợ trực tuyến