Người đại diện vốn - Cập nhật : 06/03/2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN

          Trên thực tế, Nhà nước cũng tham gia vào quá trình đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Như vậy về nguyên tắc, chủ sở hữu phần vốn góp cho doanh nghiệp chính là Nhà nước. Tuy nhiên với tư cách là một chủ thể đặc biệt, rất khó để “Nhà nước” tham gia vào mọi mối quan hệ trong doanh nghiệp. Chính vì thế, chế định người đại diện cho phần vốn Nhà nước ra đời nhằm giải quyết các hạn chế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

1. Khái niệm người đại diện vốn

          Phần vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp là các tài sản của Nhà nước được góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc là phần cổ phần góp vốn trong công ty cổ phần. Tùy thuộc vào từng loại lĩnh vực đầu tư, theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

          Người đại diện vốn là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Người đại diện phần vốn này là cá nhân được các chủ sở hữu phần vốn Nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước.

          Theo quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BTC về quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thì người đại diện có thể là người làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp; hoặc là cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh) được cử hoặc chỉ định làm người đại diện kiêm nhiệm tại doanh nghiệp.

2. Vai trò, nhiệm vụ của người đại diện vốn

          Về bản chất, vai trò của người đại diện phần vốn đầu tư của Nhà nước là đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn góp, cổ phần trong các doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 21/2014/TT-BTC, người đại diện vốn Nhà nước có thể được chủ sở hữu phần vốn xem xét, chỉ định tham gia vào Hội đồng thành viên hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty. Đồng thời, được ủy quyền tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp theo số vốn được ủy quyền đại diện.

         Về nhiệm vụ cụ thể, Điều 6 của thông tư cũng xác định rõ các nhiệm vụ của người đại diện bao gồm:

          Thứ nhất, thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn do Chủ sở hữu giao

          Theo đó, việc thực hiện quyền của cổ đông và thành viên góp vốn căn cứ vào tỷ lệ vốn góp mà Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

          - Nếu tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì người đại diện phải xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn bằng văn bản để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung mà pháp luật quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 99/2012/NĐ-CP).

          - Nếu tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ thì người đại diện phần vốn được tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung theo quy định về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 99/2012/NĐ-CP); các nội dung thay đổi khác liên quan đến lợi ích của Nhà nước tại doanh nghiệp thì phải xin ý kiến của Chủ sở hữu trước khi thực hiện nhiệm vụ.

          Thứ hai, thực hiện trách nhiệm báo cáo của người đại diện

         Người đại diện phần vốn đầu tư của Nhà nước phải tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo cho chủ sở hữu các thông tin, vấn đề có liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Các hình thức báo cáo bao gồm: Báo cáo định kỳ (hàng quý, năm); và báo cáo bất thường.

          Báo cáo của người đại diện phải bằng văn bản. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước về nội dung mà mình báo cáo.

          Đối với các thông tin, tài liệu mật, việc cung cấp thông tin giữa người đại diện phần vốn Nhà nước với chủ sở hữu phần vốn hoặc giữa người đại diện với các cơ quan quản lý nhà nước thì được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

3. Liên hệ tư vấn

          Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về pháp luật Doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tư vấn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com 

-HP-

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước

  Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tùy vào quy mô của công ty, DNNN có thể được tổ chức quản lý theo các mô hình khác nhau. Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể từng mô hình quản lý của doanh nghiệp nhà nước.
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2014

  Doanh nghiệp nhà nước được hình thành nhằm giải quyết các mục tiêu kinh tế và các yêu cầu mang tính vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Vậy doanh nghiệp nhà nước được quy định trong pháp luật doanh nghiệp hiện hành như thế nào? Có những quy định tiến bộ gì trong Luật Doanh nghiệp 2014 so với pháp luật về doanh nghiệp trước đó?
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms
 • Những lưu ý khi sử dụng Incoterms

  Incoterms là một loại tập quán phổ biến được sử dụng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều người chưa hiểu một cách rõ ràng cụ thể về nó. Hải Nguyễn sẽ cung cấp một số những lưu ý cần thiết để giúp các doanh nghiệp cẩn thận hơn trong việc sử dụng Incoterms.
 • Thủ tục cấp C/Q
 • Thủ tục cấp C/Q

  Việc xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của bên nhập khẩu, phải xuất trình được những giấy tờ chứng minh được xuất xứ, chất lượng hàng hóa. C/Q là một trong những loại giấy tờ đó. Hãy xem thủ tục cấp C/Q có phức tạp không nhé.
 • Thủ tục cấp C/O
 • Thủ tục cấp C/O

  Để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu được thuận lợi hơn đặc biệt là khi các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường khó tính, việc hàng hóa có giấy chứng nhận xuất xứ là rất cần thiết. Nó giúp đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khiến người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Hãy cùng Hải Nguyễn tìm hiểu thủ tục cấp C/O như thế nào nhé!
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Ngành xuất nhập khẩu hiện là một ngành hot, thu hút nhiều sự quan tâm cảu các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kèm theo đó là các yêu cầu rất khắt khe đặc biệt là từ các thị trường khó tính về chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ của hàng hóa.
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa
 • Những điều cần biết về chứng nhận chất lượng hàng hóa

  Hòa nhập cùng xu thế mở cửa thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển. Tuy nhiên, đối với nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... các mặt hàng phải đạt các tiêu chuẩn nhất định mới có thể được nhập khẩu. Do đó, việc xin cấp chứng nhận chất lượng hàng hóa là điều tất nhiên mà doanh nghiệp phải làm.
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký
 • Từ nay, dùng máy photocopy màu cũng phải đăng ký

  Các cá nhân phải đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng copy màu trước khi sử dụng. Đây là quy định mới nhằm kiểm soát việc sử dụng các thiết bị photocopy màu tràn lan như hiện nay.
 • Sử dụng mã số mã vạch
 • Sử dụng mã số mã vạch

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (MSMV), tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn sử dụng MSMV để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
 • Kinh doanh dịch vụ rửa xe
 • Kinh doanh dịch vụ rửa xe

  Hà Nội nói riêng, các thành phố lớn nói chung, dịch vụ rửa xe đang ngày càng phát triển và thu hút nhiều người kinh doanh loại hình dịch vụ này, nhưng kéo theo sự phát triển về số lượng của các cơ sở rửa xe lại là các vấn đề về môi trường.
Hỗ trợ trực tuyến