Người mượn cớ tâm thần gây án

Câu hỏi:
Bạn 'nguyenhuuphuong - Email: nguoidan***' hỏi:

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi: người mượn cớ tâm thần gây án có tội không?

Trả lời:

Xin chào bạn!

Sau đây luật Hải Nguyễn xin trả lời thắc mắc của bạn

Người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 13 BLHS quy định: " Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh."

Tuy nhiên việc xác định một người bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh làm mất khả năng nhận thức phải được Hội đồng giám định tâm thần giám định và kết luận. thần giám định và kết luận. Nếu người đó chỉ mượn cớ, khi giám định tâm thần bình thường thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự bình thường và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội gây ra.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.