Khiếu nại thu hồi đất, khởi kiện đất đai

  • Bồi thường đất nông nghiệp vượt hạn mức
  • Bồi thường đất nông nghiệp vượt hạn mức

    Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ - CP, việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định sau đây
  • Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất
  • Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

    Ở Việt Nam, có tới hơn 80% vụ khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp có liên quan đến đất đai mà chủ yếu trong số đó xuất phát từ những bức xúc của người dân về chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi bị thu hồi đất. Hãy cùng chúng tôi tim hiểu về chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
<<123>>

Hỗ trợ trực tuyến